Wie ben ik

GJT diensten
GJ Tebberman
Friesewal 45
1274 HA, Huizen
KvK nr. 63842750
http://www.gjtdiensten.nl
info@gjtdiensten.nl

Privacybeleid GJT diensten

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die GJT diensten verwerkt van haar klanten.

privacybeleid

Indien je klant wordt van GJT diensten of om een andere reden persoonsgegevens aan GJT diensten verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
GJT diensten, Friesewal 45, 1274 HA, Huizen, tel. 0628357626, KvK nr. 63842750.
Bereikbaar via e-mail info@gjtdiensten.nl of telefonisch 0628357626.

Welke gegevens verwerkt GJT diensten en voor welk doel

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden.

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele wijzigingen of annulering daarvan.
  • Naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van GJT diensten.

E-mail berichtgeving

GJT diensten gebruikt uw naam en e-mailadres voor e-mail met informatie over aanbiedingen, activiteiten en diensten. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

GJT diensten verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft GJT diensten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan GJT diensten gebruik maken van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij dan een verwerkersovereenkomst.

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om browser en apparaat instemming te verzamelen en op te slaan. Voor deze functionaliteit wordt je IP adres geanonimiseerd en in onze database opgeslagen. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Beveiligingslogs

Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Met wie delen wij je gegevens

Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site scanner. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; echter, de scanner zou persoonlijke informatie geplaatst in het openbaar (zoals in reacties) kunnen vinden tijdens de scan.

Hoelang we je gegevens bewaren

Beveiligingslogs worden 60 dagen bewaard.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via GJT diensten kun je een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen..

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met GJT diensten.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop GJT diensten je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan GJT diensten via info@gjtdiensten.nl of telefoonnummer 0628357626.

Wijzigingen

Het privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt en daarom adviseer ik u om regelmatig de privacyverklaring te controleren.